Specialiųjų ugdymo poreikių informacinė sistema sukurta Vilniaus E. miesto departamentų specialistų komandos skirta Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo palengvinimui. Kuriant sistemą siekta sukurti galimybę elektroniniu būdu kurti ir valdyti klientų korteles, registruoti pas specialistus, kurti pažymas. Kuriant sistemą stengtasi padaryti kuo patogesnį ir paprastesnį duomenų įvedimą bei jų apdorojimą.

Sistemą sudaro dvi aplinkos: registratoriaus ir specialisto.

Registratorius atsakingas už naujų klientų kortelių kūrimą, kuruojančio specialisto priskyrimą bei pirmo vizito registravimą pas kuruojantį specialistą. Taip pat, registratorius atsakingas už specialistų paskyrų sukūrimą bei jų valdymą.

Specialistas atsakingas už vizitų valdymą, kuruojamo kliento kortelės valdymą, pažymų pildymą ir kūrimą. Taip pat specialistas turi galimybę žymėti pirminius laikus, registruoti pakartotinius vizitus.

Sistemoje sukurtas darbo grafikas leidžiantis specialistui žymėti (nurodyti) pirminius laikus, kurie yra atvaizduojami registratoriui arba kitam specialistui rezervuojant vizitą.

Specialiųjų ugdymo poreikių informacinė sistema prieinama tik VPPT tarnybos darbuotojams turintiems paskyras sistemoje, kurios yra apsaugotos slaptažodžiu.